неделя, 8 юли 2018 г.

РЕКА
        на Георги Янев

Навлизаш смело в сухата пустиня

Ще стигнеш ли за нейната неутолима
жажда или ще погинеш

Река си и течеш със гордоста си –
да не спираш

Реките спрели превръщат се в блата

* написано след прочитането на “Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце“