понеделник, 13 февруари 2017 г.

Очакване
          (Не изгрява слънцето от изток 2017)

             "Сама се ожънах. . ."
               Спаска Гацева

В самотата себе си посях
Обилно се поливах с време
и покълнах
И избуяха стройни класове
От тях омесих хляб
за теб
Ако се върнеш